Meer informatie over de Uittocht op 6 december a.s. volgt spoedig.